چهارشنبه 21 شهریور‌ماه سال 1386
عشق ابدی...

برمی گرده....برنمیگرده

برمیگرده...برنمیگرده

برمیگرده...برنمیگرده

برمیگرده...برنمیگرده

.

.

.

نه!برنمیگرده...

عزیزم

اگر روزی وفای آدمیان

و پرواز ماهیان را دیدی

بدان که فراموشت کرده ام

پس بدان عزیزم

نه آدمیان وفا دارند

و نه ماهیان مجال پرواز

و بدان که... خیلی دوستت دارم!