دوشنبه 29 مرداد‌ماه سال 1386
روزگار

اگه به زور روزگار از زندگیت میرم کنار

میرم که ثابت بکنم عاشقتم دیوونه وار

تو گریه های زار وزار سپردمت به روزگار

این از خودم گذشتنو پای خاطرخواهیم بذار

خیال نکن که خواستنت این اونه که می خواستمت

به قبله ی محمدی اینه که حرف راستمه

می خوای واست همین وسط داد بزنم؟

با تار زلفات دلمو دار بزنم؟

پیش همه خلق خدا زار بزنم

گریه کنون سر توی دیوار بزنم

بعده یه عمر آزگار یه عاشقی تو روزگار

از عشق تونست که بگذره بدون باختن تو قمار

اگه به زور روزگار از زندگیت میرم کنار

میرم که ثابت بکنم عاشقتم دیوونه وار!!!

«امید»